Geçit Hakkı Nedir
Kategoriler
En Son Okunanlar

Geçit Hakkı Nedir

   

Geçit hakkı konusunda sizleri gerektiği kadarı ile bilgilendirmeye çalışıcağız,

Geçit Hakkı başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunur.Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak bunlardan sürekli nitelikte olanlar tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir (MK 748).

Tarafların anlaşması halinde tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senetle geçit hakkı kurulur. Geçit hakkı, bedelli veya bedelsiz olarak kurulabilir. Geçit hakkının tescili Tapu Sicil Tüzüğünün 30. maddesine uygun olarak irtifak hakları sütununa yapılır. Ancak, geçme hakkının nasıl (yaya olarak, traktörle vb.) ve ne zamanlar (mahsülsüz mevsimde, ekin biçildikten sonra, her zaman, Ocak ve Temmuz aylarında gibi) kullanılacağı resmi senette belirlenmiş olmalıdır.

Ayrıca, bu hakkın arazi veya arsanın neresinden kullanılacağı (nereden geçileceği) bir haritaya (değişiklik beyannamesine) bağlanmalıdır.

Uygulamada irtifak haklarının en çok rastlanılan çeşidi geçit (mürur) hakkıdır.

Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Paylı mülkiyette bir paydaşın tek başına bu hakkı tesis etmesi mümkün olmayıp, tüm paydaşların işleme katılmaları gerekir.

 

    Geçit Hakkında İstenilicek Belgeler :

1 - Geçit hakkı istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge, ya da malikin sözlü beyanı,

2 - Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,

3 - Geçit hakkı mahkeme kararı ile kuruluyorsa kesinleşmiş mahkeme kararı,

4 -  İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,

5 - Geçit hakkı pafta üzerinde de bir işlem yapılmasını gerektiriyorsa taşınmaz malla-rın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesi.

6 - Rızaen yapılıyorsa ve taşınmaz malın vasfı bina ise ayrıca Deprem Sigortası

7-  Tarafları T.C.kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


     Taraflara Mali Yönü :

Geçit hakkının bedelli olarak tesisinde;

- Genel beyan döneminde belirlenen  emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine geçit hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (20/e) pozisyonu uyarınca Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir

- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

      Geçit hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise,

-  492 sayılı harçlar yasasının 4 sayılı tarifesinin 4 pozisyonu uyarınca lehine işlem yapılandan Binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir ).

-  Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

         Terkini:

Sürenin dolması halinde veya hükmen malikin talebi ile;

-  492 sayılı harçlar yasasının 4 sayılı tarifesinin 14 nolu pozisyonu gereğince her yıl yeniden belirlenen oranda maktu terkin harcı tahsil edilir.

-   Taşınmaz malı niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Geçit hakkı Şahıs lehine tanınmışsa ve şahsın ölümü halinde veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda;

-  492 sayılı harçlar yasasının 4 sayılı tarifesinin 14 nolu pozisyonu gereğince her yıl yeniden belirlenen oranda maktu terkin harcı tahsil edilir ve vergi dairesine veraset ve intikal vergisi için bildirim yapılır.

-  Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

  


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma