Nerelerde İmar Planı Yapılabilir?
Kategoriler
En Son Okunanlar

Nerelerde İmar Planı Yapılabilir?

İmar planının nerelerde yapılabileceğinden, imar durum belgesinin ne olduğundan, arsanın imar durumunun nasıl öğrenileceğinden, imar planı tadilatından bahsedeceğiz…

İmar planı; son nüfus sayımında nüfusu on bini aşan yerleşmelerde zorunludur. Son nüfus sayımında on bini aşamayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir.

İmar durum belgesi, yerel belediyelerin bölge ihtiyaçlarını ön planda tutarak hazırladıkları genel planlar üzerinden, arsa bazına kadar indirgenen ve bir arsanın ne şekilde tasarruf edilebileceğini belirten bir belgedir.
Yerel belediyelere aşağıdaki belgelerle maliklerden birinin veya vekilinin başvurması gerekmektedir.
Taşınmazların imar durumu için gerekli belgeler;
1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü\'nden güncellenecek)
4- Çap (Kadastro Müdürlüğü\'nden Alınacak )
5- Mal Sahibi yerine başkası Takip ediyorsa vekaletname
İmar Durum Belgesi ne tür bilgiler verir?
Belediyeler bölgenin nüfus yoğunluğu, gelişmesi, ihtiyaçlarını ön planda tutarak bölge planları hazırlarlar. Bu planlamalar sonunda her parselin tek tek imar durumu şekillenir. İmar durumu belgesinde arsa üzerinde ne tür yapılaşma olabileceği (konut, ticaret, sağlık, okul, vs), arsanın net alanı üzerinden ne kadar inşaata izin verileceği (emsal veya kullanım alanı kat sayısı (K.A.K.S)), yapılacak yapıların arsanın en fazla ne kadarlık bölümüne oturabileceği (taban alanı kat sayısı (T.A.K.S)), yapıların en fazla ne kadar yükselebileceği (hmax), eğer varsa kamuya yapılması gereken terkler, tevhid veya ifraz şartları ile beraber bölgeye ait plan dip notları yer almaktadır. Plan dip notları ise  Belediye imar yönetmeliğinde belirtilen yapılaşma şartlarına paralel veya bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak belediyelerce hazırlanır.
İmar durum belgesi niçin alınır?
Arsanızda  kaç kata kadar bina yapım izni verildiğini ve yapacağınız bina türünün ne olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır.Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz.
İmar plan tadilatı nedir?
Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.
İmar plan tadilatı talebiyle ilgili gerekli belgeler;
1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No, Adres bulunacak)
2- Tapu Fotokopisi
3- Kimlik Fotokopisi
4- Koordinatlı Plan Örneği

İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?
Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylayarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca, belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları, belediye meclisi inceleyerek on beş gün içinde kesin karara bağlar.


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma