Koordinat Sistemleri
Kategoriler
En Son Okunanlar

Koordinat Sistemleri

Koordinat sistemlerini tanımlayacak olursak ; bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyklüklerdir. Başka bir tanımla ; Dünya\'nın üzerindeki temsili enlem ve boylamlar, koordinatları belirlemek için kullanılır.Coğrafi koordinat sistemi, Dünya üzerindeki her noktanın yerini belirtmek için kullanılabilen bir yer bulma sistemidir.
Acaba yeryüzü noktalarının konumları nasıl belirlenebilir?

Noktaların konumları birbirlerine göre, aralarındaki açı ve uzunluklarla belirlenebilirse de; kolaylık yönünden bunların konumlarının, çeşitli şekillerde tanımlanan koordinat sistemlerinde belirlenmesi daha uygun olmaktadır.

Jeodezik konum belirleme eskiden YATAY ve DÜŞEY konum belirleme şeklinde birbirinden ayrı olarak ele alınmıştır. Bu durum o günlerin olanaklarında daha kolay yol olarak ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde, n boyutlu koordinat sistemlerinden söz edilmekte ve buna göre Jeodezide 3 hatta 4 (zaman) boyutlu koordinatlar kullanılmaktadır. Burada zaman faktörü dikkate alınmayarak 3 boyutlu jeodezik temel koordinat sistemlerinden söz edilecektir.


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma