Mekansal Veri Tabanları
Kategoriler
En Son Okunanlar

Mekansal Veri Tabanları

Mekansal veri tabanlarının hedeflerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir Mekansal Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması,
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kent Bilgi Sistemlerine (KBS) sahip yetkili idarelerin, ikinci bir manuel veri girişine ihtiyaç duymaksızın, sistemlerin entegrasyonu ile kurulacak Mekansal UAVT’yi güncel tutmalarına olanak sağlayacak servislerin hazırlanması,
Birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin, Mekansal UAVT üzerinden mevcut standartlara uygun bir şekilde, kurumlarca sağlanan hizmetlerin daha etkin ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayacak mekansal veri paylaşım ve paylaşılan bu verilerin sürekli güncelliğinin sağlanacağı veri güncelleme altyapısının oluşturulması,
AKS bünyesinde yetkili idarelerce düzenlenmekte olan yapı belgelerinin, Mekansal UAVT ve yapı belgeleri süreci içerisinde yer alan ilgili kurumların sistemleri ile entegre edilerek daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesine, süreç içerisinde Mekansal UAVT’nin otomatik olarak güncellenebilmesine ve yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapının oluşturulması,
Vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağlanacağı bir altyapının oluşturulması.

 


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma