Mükellefiyet
Kategoriler
En Son Okunanlar

Mükellefiyet

Mükellefiyet ; Yükümlülük , Mükellef ; Yükümlü kişi anlamlarına gelir.

Devlet tarafından bireyin isteğine bakılmaksızın yapılmasını zorunlu tuttuğu görevler dizisidir. Mükellefler yasal düzenlemelere göre, belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi durumda birey, yükümlülüğünü yerine getirmezse yaptırım ile karşı karşıya kalır. 

Gayrimenkul mükellefiyeti : Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulmasıdır.


Feed

Harita Firmasi- Harita Burosu- Harita sirketi- Harita Ofisi- Harita Firmalari- Harita Burolari- Harita sirketleri- Harita Ofisleri- Harita Firmalari Ankara- Harita Burolari Ankara- Harita sirketleri Ankara- Harita Ofisleri Ankara- Harita Firmasi Ankara- Harita Burosu Ankara- Harita Sirketi Ankara- Harita Ofisi Ankara- ankara imar-
Kanal Görüntüleme Sincan Masa Sandalye Kiralama