Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler
Kategoriler
En Son Okunanlar

Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler

    Madde 17 - İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki; bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlal edilemez.

    Parsel genişlikleri:
    1) İkamet ve ticaret bölgelerinde:
    a - 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:
    aa - Bitişik nizamda : (6.00) m.\' den,
    ab - Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (6.00) m.\' den,
    ac - Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m.\' den, az olamaz.
    b - 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:
    ba - Bitişik nizamda : (9.00) m.\' den,
    bb - Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (9.00) m.\' den,
    bc - Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m.\' den, az olamaz.
    c - 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
    ca - Bitişik nizamda : (12.00) m.\' den,
    cb - Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (12.00) m\' den,
    cc - Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m.\' den, az olamaz.
    2) Yalnız 1 katlı dükkan yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
    a - Bitişik nizamda : (5.00) m.\' den,
    b - Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (5.00) m.\' den,
    c - Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) m.\' den, az olamaz.
    3) Sanayi bölgelerinde: 30.00 m.\' den az olamaz.
    4) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m.\' den az olamaz.
    Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
    Parsel derinlikleri:
    1) İkamet ve ticaret bölgelerinde:
    a - Ön bahçesiz nizamda : (13.00) m.\' den,
    b - Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (13.00) m.\' den, az olamaz.
    2) Yalnız 1 katlı dükkan yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
    a - Ön bahçesiz nizamda : (5.00) m.\' den,
    b - Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (5.00) m.\' den, az olamaz.
    3) Sanayi bölgelerinde: 30.00 m\' den az olamaz.
    4) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m den az olamaz.
    Parsel alanları: Konut dışı kentsel çalışma alanlarında 2000 m
    \'den az olamaz.
    Bahçe Mesafeleri
    Madde 18 - 1) Ön bahçe mesafeleri: İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.\'dir.
    2) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.\'dir. 4 kattan fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır.
    3) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi: Bodrumlarda iskan edilen katlar da dahil, binada yer alan iskan edilen katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunacak sayıdır. (Ek cümle: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/7. md.) (2.50) m.\' yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.

 


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma